Kontakt

MENTOR sp.j. 
Przyrowo 14/9

78-320 Połczyn-Zdrój
NIP: 672 188 25 42

 

Sekretariat: 94 36 65 975
Kom.: 507 165 801

 

Działy:

Graficzny (tablice): 94 36 65 961
Graficzny (projekty): 94 36 65 962
Graficzny/gadżety: 94 36 65 964
Plastyczny: 94 36 65 968
Marketing: 94 36 65 966


e-mail:
sklep@mentor-polska.pl
biuro@mentor-polska.pl

Linijki edukacyjne

Linijki edukacyjne mentorwydawnictwo

MENTOR PREMIUM

MENTOR PREMIUM

Regulamin zakupów

Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego należącego do Mentor Sp.j., zwanego dalej MentorSklep.pl. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację warunków dostawy i płatności oraz zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Mentor sp.j. Realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu ze strony  Mentor sp.j. Do zamówienia zostanie przydzielony opiekun klienta, który będzie prowadził zadanie.

1. Sklep jest wyłączną własnością "Mentor sp.j."  z siedzibą w gminie Połczyn-Zdrój

2. Sklep jest dostępny pod adresem internetowymi: www.mentorsklep.pl.

3. Zakupów w MentorSklep.pl mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

7. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę Sklepu.

9. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Termin realizacji jest uzgadniany indywidualnie.

10. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep ważne jest tylko na terytorium Polski.

11. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez MentorSklep.pl zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi z zamawiającym.

12. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Przesyłki wielkogabarytowe i niemożliwe do nadania spedycją dostarczamy własnymi środkami transportu, po wcześniejszym obopólnym uzgodnieniu. Podany na stronie koszt wysyłki jest kwotą orientacyjną, która może ulec zmianie, w zależności od odległości, wagi i gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt przesyłki zostanie ustalony z klientem indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Dopiero wtedy zostanie ustalona ostateczna kwota do zapłaty.

13. W przypadku przesyłki "za pobraniem", na fakturze widnieje adnotacja "Pobranie kurier"

14. W przypadku większych zamówień, MentorSklep.pl zastrzega sobie prawo ich realizacji w osobnych partiach.

15. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 60 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.

16. Do momentu zapłaty całości wynagrodzenia wskazanego w zleceniu/formularzu zamówienia, wszystkie konstrukcje stanowią własność firmy Mentor sp. j. W przypadku braku zapłaty wymaganej kwoty po okresie 7 dni od dnia wskazanego w fakturze sprzedaży jako ostateczny, towar zostanie zdeinstalowany i zabrany do siedziby firmy. Po uregulowaniu w/w należności koszty odbioru z Mentor sp. j. pokrywa Zamawiający.

17. MentorSklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

18. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach MentorSklep.pl była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, MentorSklep.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.

19. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia chyba, że ustalono inaczej.

20. Wszelkie informacje podane w trakcie wprowadzania zamówienia oraz jego realizacji zostaną użyte wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz 883) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę  Mentor s.c. zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3,4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzane są jedynie w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów.

21. Mentor sp.j. gwarantuje realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, to znaczy umożliwia wgląd do własnych danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie.

22. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są przez MentorSklep.pl poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną

23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.

24. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu.

25. MentorSklep.pl ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację pod warunkiem, że została ona zgłoszona do 30 dni

26. MentorSklep.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.

27. Wszystkie zamówione elementy pod względem technologicznym zostaną wykonane zgodnie z ofertą złożoną drogą elektroniczną przez MentorSklep.pl.

28. Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne, powstające w procesie twórczym i wykorzystujące zasoby bazy Mentor s.c  dla potrzeb serwisu MentorSklep.pl podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o "Prawie autorskim".  

29. MentorSklep.pl nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć, grafik, treści (szczególnie technicznych) lub filmów z niniejszej witryny internetowej, ani też na reprodukcję, modyfikację, udostępnianie do publicznej wiadomości (np. tryb przetargowy zapytania o cenę itp.), dystrybucję oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści oraz odwołując się do ochrony autorskiej oraz patentowej produktów firmy Mentor sp.j." 

30. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Mentor sp.j. właściciela serwisu MentorSklep.pl z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw oraz wyłączyć Mentor sp.j. od odpowiedzialności za przekazane przez Zleceniodawcę treści zawarte w zrealizowanych pracach. 

31. Informuję klientów, iż jako producent pomocy edukacyjnych, tablic, itp. dopuszczamy możliwość ingerencji w zakresie merytoryczno-graficznym (wybranych produktów) maksymalnie w ilości 2 podejść do projektu (np. pojedyncza tablica, konstrukcja, itp.). Przekroczenie podanego pułapu wiąże się z dodatkową opłatą w zależności od stopnia ingerencji w dany produkt, po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu pomiędzy stronami.

Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją zleceń strony będą się starały załatwić polubownie, a niedające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo dla Wykonawcy.

 

mentorsklep.pl - tablice dla edukacji leśnej: tablice edukacyjne, informacyjne i dydaktyczne. Puzzle i gry terenowe, wiaty i ławostoły. Przyrodnicze ścieżki edukacyjne.

// POPUP - COOKIES
Sklep internetowy Shoper.pl